پمپ استخری کالمو


پمپ تصفیه استخر و جکوزی چیست؟

پمپ تصفیه استخر و جکوزی یا به عبارت دیگر پمپ استخری  برای به گردش درآوردن آب در سیستم‌های تصفیه (فیلتراسیون) و ضدعفونی آب  استخر به کار می‌رود، به همین دلیل به این تجهیزات، قلب سیستم فیلتراسیون  استخر نیز می‌گویند.

جهت جلوگیری از راکد ماندن و تصفیه شدن آب کاسه استخر معمولا از پمپ‌های استخری گریز از مرکز  (سانتریفیوژ) استفاده می‌شود. این پمپ‌ها معمولا به طور مستقیم با الکترو  موتور کوپل شده‌اند و سیال را به وسیله دَوَران پره و ایجاد نیروی گریز از  مرکز در خط لوله‌کشی به گردش در می‌آورند.